Zakres świadczonych usług:

 • Nadzory inwestorskie i kierowanie budową w budownictwie hydrotechnicznym i ogólnym
 • Ocena i badanie stanu technicznego budynków i budowli
 • Doradztwo inwestorskie
 • Przygotowanie inwestycji oraz przeprowadzenie procedury zmierzającej
  do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Odbiory budynków i lokali mieszkalnych od deweloperów na indywidualne zlecenia klienta
 • Wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich
 • Pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej
  dla zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych
 • Wykonywanie świadectw energetycznych
 • Prowadzenie książek obiektów
 • Weryfikacja kosztorysów oraz przedmiarów robót
 • Negocjacje i wybór wykonawcy robót,
 • Działania związane z uzyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej
  na pokrycie kosztów inwestycji